onsdag 27 juli 2011

Rävvåla föreläsningsförening - En historik

Under hösten 2008 och våren 2009 genomfördes två studiecirklar om Rävvåla-Saxdalen och byns historia. Lokalen var Saxdalens kapell. Två av deltagarna i cirklarna var bröderna Lars och Åke Åhlström, söner till folkskollärare August Åhlström. Familjen Åhlström bodde tidigare i lärarbostaden som fanns i samma hus som Saxdalens kapell som då kallades kyrksal. Bröderna Åhlström ärvde sin fars intresse för hembygden och bidrog genom osedvan- ligt god minnesförmåga med många erfarenheter till studiecirkeln.
 
I november 2008 kom Åke Åhlström till en cirkelträff med den här historiska samman- ställningen om Rävvåla föreläsningsföre- ning.
(Klicka 1-2 gånger på bilderna för att se dem förstorade!)
Storebror Lars Åhlström har på ett sätt som inte lär kunna överträffas bidragit till att skriva Rävvåla-Saxdalens historia. Som redaktör för  Gränge - årsskrift för hembygdsintresserade under 20 år har han placerat sig på en ointaglig guldmedaljplats när det gäller att beskriva vår by genom tiderna.
 
Tanken uppstod under nämnda studiecirkel att alla de artiklar i Gränge som handlade om Rävvåla/Saxdalen - och som råkade vara skrivna av Lars Åhlström - borde samlas i ett särtryck ur Gränge. Tanken föll i god jord och vi kunde förverkliga vårt önskemål. Resultatet blev nedanstående skrift:

Klicka två gånger på bilden för förstoring!
Det blev 101 sidor högintressant text både när det gäller historiska fakta men också som en levande beskrivning av hur byns invånare strävade för att få ett gott liv.
 
Vi är många som köpt och läst boken som bara kostar 100 kr. Det är knappt en krona per sida. Och en bra sak med boken är att det fortfarande finns exemplar till försäljning. Men det är inte så många!
 
Är du det minsta intresserad av boken, för egen del eller t.ex. som gåva kan du köpa den i Saxenkiosken i Saxdalen eller Turistbyrån i Ludvika. Du kan också skicka en beställning till bloggen eller ring mig Ola Hagfall, tel 0240-31038 eller Lars-Åke Wettercrantz, tel 0240-31193. Vi kan leverera på olika sätt.
 
PS. En av artiklarna i boken är inte skriven av Lars Åhlström men av hans far August. Den handlar om upptäckten av Långfalls- gruvan eller Saxbergsgruvan som den också kallades DS.

Inga kommentarer: