tisdag 29 juli 2014

Något av det som hänt 29 juli?


 • 1809 Tre veckor efter sitt trontillträde (den 6 juni) kröns den svenske kungen Karl XIII vid en ceremoni i Storkyrkan i Stockholm. Kungen är dock gammal (60 år) och skröplig och har inga egna barn, varför man snart måste se sig om efter en ny svensk tronföljarkandidat. I mitten av juli samma år väljs den danske prinsen Karl August till ny svensk kronprins, men efter dennes död genom slaganfall i maj året därpå faller valet några månader senare istället på den franske marskalken Jean Baptiste Bernadotte.
 • Varje 29 juni: Färöarna  firar Ólavsøka (Olofsmässan) som sin nationaldag; firandet börjar redan dagen innan...

 • 1986 Ola – Namnet infördes på dagens datum 1986, men flyttades 1993 till 19 april, där det har funnits sedan dess. Tur för mig att jag inte varit namnlös hela tiden, men jag har ju Karl att ta till i nödfall... Men var jag namnlös i 44 år? Vi är några Ol??? som flyttats om en del i den svenska almanackan:

           Före     1901 – Olof och Olofsmässa eller Olsmäss
           1901 – 1985 – Olof
           1986 – 1992 – Olof, Ola och Olle (Wallman)
           1993 – 2000 – Olof och Olle
           Från    2001 –  Olof

  • Olofsmässan hölls denna dag till minne av Olav den helige av Norge. Den var också viktig därför att det sades att ifall man sådde under Eriksmässan (18 maj) skulle skörden bli bäst ifall man tog upp den vid detta datum (enligt uttrycket "Ger Erik ax ger Olof kaka"). Så idag är det dags att skörda.

  lördag 26 juli 2014

  Bellamndagen idag

  Vad är det för dag idag? Jo, det är en varm sommardag, 30,8 grader på min väderstation - och det är ännu förmiddag!
  Men det är också Bellmandagen!

  Carl Michael Bellman föddes i början av februari 1740 i Stockholm. Han nar blivit något av en nationalskald för oss svenskar - säg den som inte kan åtminstone några rader ur något av alla hans verk.
    
     Carl Michael Bellman, porträtterad av Per  Krafft 1779  

  Bellman är nog bekant på något sätt för de flesta. Som barn minns jag Bellmanshistorier. De finns förstås fortfarande.
  Här följer fem länkar till olika framställningar som alla handlar om Bellman.

  1. På wikipedia kan du läsa översiktligt om Bellmans liv
    
  2. På  www.bellman.net  hittar man både texter, noter och
      inspelningar som man kan lyssna till

  3. På Projekt Runeberg hittar du också texter till de olika
      epistlarna med mera
   
  4. Bellmansällskapet värnar intresset för Bellman, stöder
      forskning och vårdar minne av Sveriges internationellt
      mest kände 1700-talspoet. Här kan du fördjupa dig på
      allvar i det mesta kring diktaren
    
  5. I SVT:s Öppet arkiv finns några inspelningar av 
      Bellmanvisor med bland andra Fred Åkerström - samt
      "en vetgirig och vanvördig Stockholmsvandring i Carl
      Michael Bellmans fotspår"
   
  6. Och så några Bellmanhistorier här på  skrattportalen
      och humorbrevet.se

  Ha en bra Bellmandag!
  önskar Ola

  tisdag 22 juli 2014

  SMHI: Varning klass 1 mcket höga temperaturer


  Dalarna        Varning klass 1    Under de närmsta tre

  utom             mycket höga        dagarna väntas

  Dalafjällen    temperaturer        maxtemperaturen

                                                    kunna nå 30 grader

  SMHI:s prognos för Saxdalen:


  Norska YR:s prognos för Saxdalen:


  lördag 19 juli 2014

  Johannes Graafs senaste film: Epilog

  Runt sekelskiftet 1800/1900 hade vår by - som då hette Rävvåla - ett uppsving. Brytningen i Långfallsgruvan hade kommit igång och det första anrikningsverket hade byggts nere i byn. Vid den tiden byggdes också tre samlingslokaler i byn, ordenshuset, gamla Folkets hus och missionshuset.

  Ordenshuset invigdes 1897, Missionshuset och Folkets hus byggdes samtidigt men missionshuset blev färdigt 1909. Folkets hus var färdigt för invigning i december 1912 eller januari 1913. Eftersom inget av de tre husen finns kvar idag är Johannes film om missionshuset ett värdefullt bidrag till Rävvåla/Saxdalens historia. Klicka på den lilla "ramen" längst till höger under bilden för att se filmen i helskärmsläge.
   

   
  Om alla tre byggnaderna kan man läsa i boken RÄVVÅLA-SAXDALEN genom tiderna som fortfarande går att köpa för 100 kr, bara en krona per sida. En liten upplaga finns kvar.

  tisdag 8 juli 2014

  Saxdalsvädret under juni 2014

  Juni månad inleddes med temperaturen +11,1 °C. Månadens högsta temperatur uppmättes den 8:e juni med +27,3 °C och månadens lägsta temperatur +3,4 °C den 21:a juni. Medeltemperaturen för hela månaden var 11,9 °C. Hela temperaturkurvan ser ut så här:

  Klicka på bilderna för förstoring!
  Kom ihåg att väderstationen här uppe på Malbacken för det mesta har något högre temperatur än nere i byn.

  Lufttrycket är den variabel som har använts mest för att förutspå väder. Runda aneroidbarometrar som den till vänster har sedan länge varit graderade med både skala/skalor och väder-symboler eller klar-text som här: Stormy-Rain-Change-Fair-Very Dry. 

  Lufttrycket är det tryck som orsakas av tyngden hos den luftmassa som finns ovanför oss. Vi pratar ofta om luft som om det vore tomrum men det är helt fel. Om luften vore tom skulle vi inte ha något lufttryck.
    
  Men luft är en blandning av nio olika gaser. De två största gasandelarna i luft är 78 % kväve och 21 % syre.  Den återstående knappa 1 procenten utgörs av argon, koldioxid, neon, helium, metan, krypton och väte i sjunkande andel. Dessutom finns vattenånga som inte har räknats in.

  Alla dessa gasmolekyler har massa som påverkas av jordens gravitation, tyngdkraften. Luften dras mot jorden. Lufttrycket vid en viss höjdnivå är lika med tyngden av en lodrät luftpelare som sträcker sig från den aktuella nivån upp till atmosfärens övre gräns.
   
  Från 1986 mäts det meteorologiska lufttrycket i hekto Pascal (hPa). Före år 1986 användes enheten millibar (mb). Ännu längre tillbaka, i meteorologins järnålder? (när jag själv studerade meteorologi), användes kvicksilver-barometrar för att mäta lufttrycket. Då var mätenheten millimeter kvicksilver (mmHg).
   
  Nyare barometrar kan vara graderade med skalor både för millimeter kvicksilver (mmHg) och hektopascal (hPa). Medelvärdet för lufttrycket över hela jorden och här i Sverige är 1013 hPa eller med den gamla skalan: 760 mmHg.
   
  Själv sitter jag nu på min väderstation, 220 meter över havsytan. Det gör att jag har en lägre och lättare luftpelare över mig än om Malbacken låg i havsnivå. 
   
  En lufttrycksbestämning på "kvicksilver-barometerns" tid var en betydligt större procedur än att läsa av lufttrycket från min väderstation. Med kvicksilverbarometern fick man kompensera för flera faktorer innan man kom fram till rätt lufttryck: temperaturen i rummet där barometern fanns, översta ytans buktning i barometerröret och höjden över havet där barometern fanns. Det var en tidsödande procedur. Men hur är resultatet av en lufttrycksbestämning? Så här enkelt får man resultatet från min väderstation:
    
  Mitt väderprogram är inställt för att göra en avläsning varje timme, 24 gånger per dygn. Det lufttrycksdiagram som man får fram med några knapptryckningar på datorn ger två kurvor. Den röda undre kurvan visar det faktiskt uppmätta trycket på Malbacken. Det kallas det absoluta trycket och används mycket lite. Det lufttrycksvärde som används är det som kallas det relativa trycket. Det visas av den gröna kurvan. Den räknas fram automatiskt av datorn från väderstationens observationer. Skillnaden mellan absolut och relativt tryck är alltid lika stor, för Malbacken 26 hPa.

  Som framgår av diagrammet varierade det relativa lufttrycket en del under juni. Högsta observerade värdet var 1022 hPa, den 2:a och 10:e juni. Lägsta observationen under juni 1000 hPa uppmättes den 19:e juni.
   
  Högsta observerade lufttrycket i Sverige någonsin var 1063,7 hPa i Kalmar, januari 1907. Det lägsta lufttryck som observerats i Sverige är 938,4 hPa i Härnösand 6 december 1895.

  Luftfuktigheten är nog den väderegenskap som varierar mest av alla. Se på digrammet här under. Den gröna kurvan är luftfuktigheten utomhus och den röda inomhus. När vi pratar om väder och luftfuktighet gäller det luften utomhus. Inomhus kallar vi det hellre inomhusklimat än väder. 


  Luftfuktighet mäts som relativ luftfuktighet och uttrycks i procent. En luftmassa kan bara innehålla en viss mängd vatten innan den blir mättad. Mättad luft innehåller 100 % av den högsta möjliga vattenmängden.

  Luftfuktigheten är mycket beroende av temperaturen. En varmare luftmassa kan innehålla mer vatten är en kallare. När lufttemperaturen sjunker ökar därför luftfuktigheten. Därfär har vi stor variation i utomhusluftfuktigheten när dagstemperaturen är mycket högre än nattemperaturen. 

  fredag 4 juli 2014

  Saxdalen väl representerat vid Bingsjöstämman


  Årets Bingsjöstämma genomfördes under devisen

  Spelmän mot främlingsfientlighet     

  Bingsjöstämman, första onsdagen i juli varje år, har blivit en musikalisk institution. Sedan 45 år tillbaka har Bingsjöstämman lockat spelmän i stora skaror att träffas och spela folkmusik.

  Helt i linje med årets motto mot diskriminering så betyder spelman i det här sammanhanget inte bara spelande män utan lika gärna spelande kvinnor.

  Som Lena Willemark uttryckte det i sitt invigningstal vid Bingsjöstämman 2005: "Som många här är jag kvinna & spelman & del i spelmansrörelsen." Tittar man på bilden ovan så förstår man att det inte heller finns någon åldersdiskriminering på Bingsjöstämman.

  Men vad har Bingsjöstämman med Saxdalen att göra? Jo, Saxdalen har i flera år haft flera spelmän på plats när Bingsjöstämman gått av stapeln. I år var det 12 spelmän från Saxdalen varav 8-9 Wallmän. För det heter väl så när det är mer än en Wallman?
    
  Nestorn bland Wallmansspelmännen - riksspelmannen Olle Wallman - har varit med på Bingsjöstämman sedan den startade. Då var flera av  de yngre spelmännen som spelade i år inte ens födda.