lördag 19 juli 2014

Johannes Graafs senaste film: Epilog

Runt sekelskiftet 1800/1900 hade vår by - som då hette Rävvåla - ett uppsving. Brytningen i Långfallsgruvan hade kommit igång och det första anrikningsverket hade byggts nere i byn. Vid den tiden byggdes också tre samlingslokaler i byn, ordenshuset, gamla Folkets hus och missionshuset.

Ordenshuset invigdes 1897, Missionshuset och Folkets hus byggdes samtidigt men missionshuset blev färdigt 1909. Folkets hus var färdigt för invigning i december 1912 eller januari 1913. Eftersom inget av de tre husen finns kvar idag är Johannes film om missionshuset ett värdefullt bidrag till Rävvåla/Saxdalens historia. Klicka på den lilla "ramen" längst till höger under bilden för att se filmen i helskärmsläge.
 

 
Om alla tre byggnaderna kan man läsa i boken RÄVVÅLA-SAXDALEN genom tiderna som fortfarande går att köpa för 100 kr, bara en krona per sida. En liten upplaga finns kvar.

Inga kommentarer: