torsdag 30 oktober 2014

Lördag och söndag 1-2 november betyder KONSTRUNDA i Saxdalen


söndag 12 oktober 2014

12 oktober är flera av "Alla dessa dagar"

Är det något speciellt med 12 oktober? Själv ställer jag mig liknande frågor då och då och tar då hjälp med svaren från i huvudsak tre källor:

  • Den fria och öppna encyklopedin på internet, Wikipedia
  • Boken "365 Hela årets traditioner, folktro och nya temadagar" av Lena Mellander Fogelberg
  • DEN GAMLA SVENSKA BONDEPRAKTIKAN

12 Oktober i Wikipedia visar att två av världens 194 stater firar sina nationaldagar den 12 oktober: Ekvatorialguinea och Spanien.

Boken "365..." redovisar dessutom fem företeelser som uppmärksammas och firas den 12 oktober:

  • Spanska språkets dag i FN
  • Columbusdagen
  • Äggets dag
  • Internationella reumatikerdagen
  • Civilkuragets dag
Det är mycket spanska i de listade "dagarna". Spanska är självklart språket i nationaldagsfirande Spanien men också ett av de tre officiella språken i Ekvatorialguinea.

Columbusdagen har också stark anknytning till det spanska språket trots att Columbus själv - eller som han kallas på spanska: Cristóbal Colón - var född i Italien.
  
12 oktober 1592 landsteg Columbus för första gången i "nya världen" på en ö i Bahamas. Det var starten för spridningen av spanska språket 

Kan äggets dag ha något att göra med något av det övriga i listan? Lite långsökt kanske men det finns ju ett Columbi ägg. Så Columbus hade ett eget ägg. Läs här.

Monument över upptäckten av Amerika i form av ett ägg i Sant Antoni de PortmanyIbiza, Spanien
Att Columbus landstigning i Nordamerika fick stora konsekvenser för det spanska språket är ganska klart eftersom spanska idag är modersmål för 386 miljoner människor i världen. Av dessa bor 90 % i Syd- och Nordamerika

Att spanska språket har en egen dag i FN beror på att det är ett av sex officiella språk i organisationen. De övriga fem är arabiska, kinesiska, engelska, franska och ryska.

Internationella reumatikerdagen har vad jag vet ingenting att göra med vare sig spanska språket eller Columbus. Det skulle väl i så fall vara spanska sjukan men det är en helt annan sjukdom. Som reumatiker har jag inte vetat om att dagen finns. Det är inte heller något att fira...

Civilkuragets dag är inte så lätt att koppla ihop med de övriga på listan. Men att Columbus hade en hel del av den egenskapen är troligt. Skulle han annars ha startat en resa till Indien utan att veta något om vad som fanns längs seglatsen dit? Nej knappast. Han nådde ju dessutom aldrig fram till målet.

måndag 6 oktober 2014

   

Åke "Pelle" Åhlström till minne

Åke föddes 1924 i Räfvåla, nuvarande Saxdalen. Båda föräldrarna var lärare. Namnet Åhlström var ett rotenamn som en förfader hade fått ta över när han 1810 blev indelt soldat på Räfvåla rote. Åke var yngst av familjens tre barn.
Efter småskolan och folkskolan i Räfvåla tog han realexamen i Ludvika och senare studentexamen vid Karolinska läroverket i Örebro.
Sin huvudsakliga yrkesutbildning fick Åke genom studier till jägmästare vid Skogshögskolan i Garpenberg och Frescati, Stockholm. Han studerade också vid Krigsskolan Karlberg, Stockholm.
Åke arbetade många år som jägmästare på flera platser i Sverige som i Borås, Falun och Gävle men också under flera år som expert i Nicaragua. Som pensionär flyttade Åke till det hus i Sunnansjö som fadern byggt inför sin pension.
Åke överraskade många gånger med sin kunskap t.ex. när vi hade rollen som bodbiträden på Runnbergsgården under Saxdalens dag. En rysk familj med sommarhus i Saxdalen kom in i butiken. Då överraskade Åke mig med att prata ryska. Min sambo från Colombia med spanska som modersmål intygar att Åke också pratade perfekt spanska.
Åke var mycket intresserad av både natur och kultur. Han sjöng i flera körer och underhöll ofta som trubadur till eget gitarr-ackompanjemang. Många har låtit sig underhållas och roas av Åke Åhlström som poet och trubadur. Redan i tonåren började han skriva dikter som 2013 samlades i boken Låtar som lyster.
Som medlem i Rävvåla Kulturförening deltog Åke, sedan föreningen bildades 2001, inte bara som styrelsemedlem utan också som målare, snickare och takläggare för att underhålla och bevara föreningens historiska klenod Runnbergsgården. Otaliga är de bullar som Åke bakade till kulturföreningens olika tillställningar.
Åke lämnar ett stort tomrum efter sig men han lämnar också kvar många positiva minnen till oss som hade förmånen att få del av hans stora generositet och levnadsglädje.
RÄVVÅLA KULTURFÖRENING
genom Ola Hagfall