måndag 6 oktober 2014

   

Åke "Pelle" Åhlström till minne

Åke föddes 1924 i Räfvåla, nuvarande Saxdalen. Båda föräldrarna var lärare. Namnet Åhlström var ett rotenamn som en förfader hade fått ta över när han 1810 blev indelt soldat på Räfvåla rote. Åke var yngst av familjens tre barn.
Efter småskolan och folkskolan i Räfvåla tog han realexamen i Ludvika och senare studentexamen vid Karolinska läroverket i Örebro.
Sin huvudsakliga yrkesutbildning fick Åke genom studier till jägmästare vid Skogshögskolan i Garpenberg och Frescati, Stockholm. Han studerade också vid Krigsskolan Karlberg, Stockholm.
Åke arbetade många år som jägmästare på flera platser i Sverige som i Borås, Falun och Gävle men också under flera år som expert i Nicaragua. Som pensionär flyttade Åke till det hus i Sunnansjö som fadern byggt inför sin pension.
Åke överraskade många gånger med sin kunskap t.ex. när vi hade rollen som bodbiträden på Runnbergsgården under Saxdalens dag. En rysk familj med sommarhus i Saxdalen kom in i butiken. Då överraskade Åke mig med att prata ryska. Min sambo från Colombia med spanska som modersmål intygar att Åke också pratade perfekt spanska.
Åke var mycket intresserad av både natur och kultur. Han sjöng i flera körer och underhöll ofta som trubadur till eget gitarr-ackompanjemang. Många har låtit sig underhållas och roas av Åke Åhlström som poet och trubadur. Redan i tonåren började han skriva dikter som 2013 samlades i boken Låtar som lyster.
Som medlem i Rävvåla Kulturförening deltog Åke, sedan föreningen bildades 2001, inte bara som styrelsemedlem utan också som målare, snickare och takläggare för att underhålla och bevara föreningens historiska klenod Runnbergsgården. Otaliga är de bullar som Åke bakade till kulturföreningens olika tillställningar.
Åke lämnar ett stort tomrum efter sig men han lämnar också kvar många positiva minnen till oss som hade förmånen att få del av hans stora generositet och levnadsglädje.
RÄVVÅLA KULTURFÖRENING
genom Ola Hagfall

Inga kommentarer: