torsdag 24 april 2014

Med Johannes Graaf: Över sjö och strand

För ett par månader sedan smög vår filmmakare Johannes Graaf upp en ny film på YouTube. En stämningsfull tur på våra närmaste sjöar och med en lika stämningsfull och passande musik: Edvard Griegs Morgonstämning ur sviten Per Gynt.  Jag missade detta under min oplanerade sjukhusvistelse men här är filmen:
  

Jag tycker om både Johannes filmer och Edvard Griegs musik. Jag kom att tänka på att ett av mina favoritstycken bland klassisk musik är Griegs I bergakungens sal som ingår i samma svit. Jag började leta på YouTube efter någon bra inspelning av den. Videon här nere gjorde intryck på mig med många associationer till Johannes Graaf. Både Johannes och jag har varit i Norge flera gånger och jag är säker på att också han tycker om landet. Titta på videon så ska jag sen tala om hur min fantasi skenade iväg...

  
 .
Jag ser mycket i den här videon som skulle kunna komma från Johannes Graafs kamera. Men då skulle den branta sluttningen säkert vara Gamla gruvvägen. Det som vi kallar  "I bergakungens sal" känner många norrmän inte igen. I Norge kallas kompositionen " I Dovregubbens hall", både på bokmål och nynorsk.

Vi bor ju i ett gruvsamhälle. Bergakungens sal eller Dovregubbens hall borde för oss vara Saxbergs-gruvan. Vi vet ju av historien om Saxbergsgruvans upptäckt 1879 att Saxbergsgruvans upptäckt till stor del berodde på att Råhanda eller Bergsfrun gav sig tillkänna genom att ropa Daniel, den älre broderns namn. Därefter kastades dörren till kolarkojan ut på planen utanför. Den yngre brodern Jakob  trodde mer på Råhanda än brodern. Han visste att där Råhanda visar sig på liknande sätt - där finns gods (malm). Resultatet blev att Saxbergsgruvan upptäcktes. Johannes kanske skulle ha kallat sin film Saxbergsgubbens sal?

Nu tillbaka till verkligheten. Den som vill höra en helt annan version av "I bergakungens sal" spelad av en känd musikant från Norge kan komma till Olas blogg genom att klicka här.

söndag 20 april 2014

Månaden april i Bondepraktikan

Några ord om Den gamla svenska bondepraktikan: Jag är stolt ägare till ett exemplar av boken. Fysiskt sett är den inte gammal, tryckt 1979, men innehållet bygger på de upplagor av bondepraktikan som gavs ut under 1600- och 1700-talen. Endast stavningen är något anpassad till modernare svenska.

Bondepraktikan har alltid varit en slags handbok för bönder. Första utgåvan trycktes 1508 och var på tyska. Det var ett häfte på 12 sidor. Boken ökades ut och den sentida bondepraktikan var i stort sett färdigutvecklad på tyska år 1530. Den första kända upplagan på svenska trycktes 1662. Min bok från 1979 är på 142 sidor. Sammanlagt har verket utgivits i mer än 50 upplagor. Innehållet har hela tiden syftat till beprövade erfarenheter och forskning t.ex. med en hel del väderlekslära och astrologi. Vi är nu inne i månaden april som beskrivs så här i bondepraktikan:
  
APRILIS, april månad, haver
30 dagar

Dagen är 12 timmar och 46 minuter lång. Och solen löper i Oxen och är däruti ifrån den 1 dag aprilis, intill den 12 maj.
 
April månad säger
  
April månad kallar man mig,
Att plöja och så lärer jag dig, 
Jag låter slå nu min median, 
  Att jag min sundhet hava kan.
  
I april månad skall man bruka en god drick, som giver människan ett sunt liv; rättika och kabutz skall man icke överflödigt bruka, förty de giva ont flott. Man må väl låta medianen och sätta koppor.
   Uti Oxen är gott att göra bröllop, att avvänja barn, att bygga, köpa och sälja, gott är att så och plantera.
  Ett barn, som är fött under Oxen, får gott och saktmodigt mål samt känner sig gärna själv uti sitt samvete, han haver breda skuldror och ett trint ansikte med en förmängd färga, ett högt bröst och haver ett ärr på den enda armen, han är också stilla, talar litet och förtjänar liten tack för sina välgärningar, som han gör emot andra. Dock bliver han bedräglig, och bedrager gärna den, som honom väl betror, Han haver också begäran att bliva rosad av var man, han bliver mycket begåvad av högfärdighet, och bliver överflödigt vis. När som solen är uti Oxen haver han lycka och vinning uti alla handlingar, och vad som han helst begynner, och om han är född om natten, då bliver han rik. Uti Krabban haver han lycka att vandra. Uti Lejonet skall han varken köpa eller sälja, han överlever fader och moder, hans barn bliva mest pigor. Uti Vikten haver han huvudvärk. Skytten är honom ett dödligt tecken. Uti Getebocken haver han lycka hos mäktige herrar. Uti Vattumannen bliver han rik. Uti Fisken haver han lycka att köpa och sälja. Uti Väduren skall han vakta sig för hastiga vittnesbörd, som honom skall vederfaras av somliga, dock falskeligen; han skall också taga sig vara för blint folk och för svart skägg. Och den andre färgor äro honom lycksamme. Och om han lever uti 28 år, då kommer han till 70 år.

Undrar hur mycket av bondepraktikans innehåll som var känt av mina morföräldrar. De var torpare och hade ett deltidsjordbruk. Morfar var också gruvarbetare. Jag antar att det inte fanns något tryckt exemplar av bondepraktikan i huset under deras levnad men antagligen gjorde den muntliga traditionen att de kände till en hel del av innehållet. Det skulle vara intressant att få reda på om och i så fall på vilket sätt bondepraktikan påverkade dem och deras liv.
 
Mitt exemplar av bondepraktikan har en viss lokal anknytning då den är tryckt i Avesta...

Hälsar Ola

tisdag 15 april 2014

Fler reflexioner i Falun

Nu har jag funderat varför uppgifterna om avstånd mellan Saxdalen-Falun och Falun-Gävle inte stämde med min uppfattning. För mig ligger Falun ungefär halvvägs till Gävle. Men att det skulle vara längre mellan Falun och Gävle än mellan Saxdalen och Falun hade jag inte trott. Om man tittar på en karta över Gävleborgs län så syns det hur smalt Gävleborgs län är i södra delen där Gävle ligger. Men en karta över både Gävleborgs och Dalarnas län får mig att acceptera vägavstånden i föregående inlägg.


Redan första dagen på Falu lasarett fick jag en rullator. Ja, den kan  heta så även om det är vanligare att kalla den rollator. För mig är en roll en avancerad flygmanöver där flygplanet rullar runt ett varv runt sin egen axel. Någon sådan manöver vill jag inte vara med om med min rullator. Här visade det sig vara en skillnad om man tillhörde Dalarnas eller Gävleborgs län. I Dalarna får vi rullatorer mot en låg engångsavgift. Den som är skriven i Gävleborgs län får köpa sin rollator. De kostar flera tusen kronor.

En annan skillnad mellan Gävleborg och Dalarna är att lokaltidningen i Gävle med omnejd är Arbetarbladet. Jag hittade den på Internet och fick en favorit i tecknaren Ulf Ivar Nilsson. Här ett par exempel på hans teckningar:
Den som vill se mer från Ulf Ivars penna kan klicka här: Ulf Ivar. Efter 11 dagar, många undersökningar och mycket god vård var det dags för förflyttning till Ludvika lasarett.

Tredje dagen i Ludvika blev jag flyttad till mitt tredje rum där. Läkaren som kvällen före sagt att jag troligtvis skulle få eget rum dagen efter beklagade att jag skulle behöva dela rum igen. Men han sa att jag skulle få dela rum med en trevlig person. När vi två som skulle dela rum presenterade oss för varandra visade det sig att vi var tremänningar! Han var född i Värmland men var varje sommar under skoltiden här i Saxdalen nära mitt hem så vi hade haft mycket tid tillsammans som barn.

Redan dagen efter skulle min tremänning få åka hem så jag skulle få en ny rumskamrat. När vi presenterade oss visade det sig att det var en annan av mina tremänningar - en som jag aldrig träffat! Så när jag kom hem till Saxdalen har en hel del tid gått till släktforskning.

söndag 6 april 2014

En oplanerad sjukresa till Falun

Återkommande läsare av Saxdalen blogg har märkt att det för en tid sedan var ett ovanligt långt uppehåll i bloggandet. Det berodde på en oplanerad akutresa till Falu lasarett. Därefter förflyttning till Ludvika lasarett innan återkomsten till hemmet - ja inte ålderdoms-hemmet, utan Hagfallstorpet på Malbacken. Förutom fullständigt tappad balans och kräkningar hela vägen i ambulansen till Falun fanns flera positiva upplevelser under sjukhusvistelsen. Sängläge var det enda tänkbara läget under första tiden i Falun - men det var aldrig långsamt.

Jag låg på två olika rum i Falun, båda med TV. Som idrottsintresserad var det ju OS i Sotji nästan dygnet runt och med den synstörning jag hade såg jag dessutom dubbla TV-skärmar med ca. 1,5 meters mellanrum. Det var en mer än nödvändigt. Min portabla dator fanns med och landstingets nätverk fungerade utmärkt så jag kunde surfa och till och med uträtta en del bankärenden och nätkorrespondens i sjuksängen.

Jag har aldrig tidigare besökt Falu lasarett som patient och förväntade mig inte att träffa på någon jag kände där. Men redan andra dagen kom det en ganska nyutexaminerad sjuksköterska in på mitt rum. Hon hade sett i några papper att jag var från Saxdalen. Själv hade hon växt upp på Saxberget och hade en moster som hade varit klasskamrat med mig i Saxdalens skola. Dessutom fick jag veta att jag låg på en avdelning där en av mina tremänningar varit chef under lång tid innan hon pensionerades. Världen är inte så stor ens om man kommer flera mil utanför Saxdalen. Genom internet fick jag också några nya insikter:

Som saxdaling känner jag mig som mitt i Dalarna om jag reser till Falun. Både i Saxdalen och Falun är lokaltidningarna Dala-Demokraten (webbplats) och Dalarnas Tidningar (webbplats). I de båda tätorterna har vi också samma lokalradiostation: P4 Dalarna. Så om man tänker på sjukvård, lokalradio och lokaltidningar så är Falun för mig ett slags centrum i Dalarna. Men titta på kartan över Dalarnas kommuner.

Här ligger ju Falun extremt långt österut i Dalarna. Vägavståndet Saxdalen-Falun är 76,6 km enligt en vägavstånds-tabell på internet. Bensinen till Falun kostar 98 kr. Vägavståndet mellan Falun och Gävle är 91,4 km. Bilen drar där bensin för 117 kr. Det här går inte ihop riktigt för mig men jag behöver nog grubbla lite över varför det inte går ihop.
Sen återkommer jag igen...
 
Hälsar Ola