fredag 4 juli 2014

Saxdalen väl representerat vid Bingsjöstämman


Årets Bingsjöstämma genomfördes under devisen

Spelmän mot främlingsfientlighet     

Bingsjöstämman, första onsdagen i juli varje år, har blivit en musikalisk institution. Sedan 45 år tillbaka har Bingsjöstämman lockat spelmän i stora skaror att träffas och spela folkmusik.

Helt i linje med årets motto mot diskriminering så betyder spelman i det här sammanhanget inte bara spelande män utan lika gärna spelande kvinnor.

Som Lena Willemark uttryckte det i sitt invigningstal vid Bingsjöstämman 2005: "Som många här är jag kvinna & spelman & del i spelmansrörelsen." Tittar man på bilden ovan så förstår man att det inte heller finns någon åldersdiskriminering på Bingsjöstämman.

Men vad har Bingsjöstämman med Saxdalen att göra? Jo, Saxdalen har i flera år haft flera spelmän på plats när Bingsjöstämman gått av stapeln. I år var det 12 spelmän från Saxdalen varav 8-9 Wallmän. För det heter väl så när det är mer än en Wallman?
  
Nestorn bland Wallmansspelmännen - riksspelmannen Olle Wallman - har varit med på Bingsjöstämman sedan den startade. Då var flera av  de yngre spelmännen som spelade i år inte ens födda.

Inga kommentarer: