fredag 27 juni 2014

En ny CD: Nils FerlinNils Ferlin (1898–1961) var en aktad, prisbelönt och folkkär poet redan under sin levnad och hans dikter har tonsatts av många. Nils föddes i Karlstad men växte upp i Filipstad, där fadern arbetade som journalist. Denne dog  när Nils bara var elva  år, som därför fick  börja  arbeta  direkt  efter realexamen. Bland yrkena kan nämnas sjöman, elektriker, borstbindare och bokhandelsbiträde. Han var estradör, skrev kabaréer, kupletter och tog teaterlek-tioner där han skolade sin röst; det sätt på vilket han läste sina dikter är oförglömligt. Nils Ferlin var en sökare: frågor om livet var ständigt återkommande. Han stod på den lilla utstötta människans sida och slog hårt mot förljugenhet, falskhet och känslokyla. www.ferlin.se kan man läsa mer.
  
Sedan april 1988 har Saxdalens manskör turnerat med sångspelet om Dan Andersson, Helgdagskväll vid timmerkojan. I samband med Dan Andersson-veckan 2013 tog sig manskören an en annan stor poet: Nils Ferlin. I Saxdalens Folkets Hus var det då premiär på föreställningen Nils Ferlin i ord och ton, där även Heidi Baier (sång) och Lars Trygg (klarinett) medverkade. I föreställningen, som fick ett mycket positivt mottagande av den stora publiken, varvades Ferlins kända och mindre kända visor med berättelser och anekdoter ur hans liv.

På denna CD har vi valt att inte ta med berättelserna om Ferlin utan fokuserar på de visor och dikter som ingår i programmet. Medverkande förutom mans-kören är: Heidi Baier och Lars Trygg, Anders Haraldsson (piano), Niklas Vikersjö (slagverk), Lena Broberg (bas), Leif Carlzon (gitarr), Olle Wallman och Janne Wallman (fiol) samt Roger Broberg (gitarr, flöjt och sång). Körledaren Roger Broberg har svarat för samtliga arrangemang till sångerna och även tonsatt ett par dikter.

Saxdalens Manskör bildades 1981 av några entusiastiska sångare i Saxdalens Idrottsförening och gjorde sitt första framträdande på hemmaplan vid brasan på valborgsmässoaftonen samma år. Sitt stora genombrott fick kören med sångspelet Helgdagskväll vid timmerkojan, som hade premiär på Dan Anderssons 100-årsdag den 6 april 1988. Det har sedan dess framförts på många platser – från Kramfors i norr till Ängelholm i söder, i USA, Norge, Danmark och Finland. På www.saxdalensmanskor.se berättas mer!

Andra publikframgångar som kören haft är Vi möts igen på Annas café (ett revy/sångspel med 40-talsatmosfär), (en helaftonsföreställ-ning med musik från opera, operett, musical m.m.) och Julkul.

Ferlinskivan kan införskaffas förutom hos Mans-kören även på Dan Andersson museet i Ludvika.

Inga kommentarer: