söndag 20 mars 2011

Vårdagjämningen här igen! Och skottår nästa år.

Vårdagjämningen, visst låter det lovande. Den är ett säkert vårtecken trots snön. Årets vårdagjämning inträffar om några timmar, i morgon 21 mars kl. 00:21.  Det är den tidpunkt då jordaxeln står vinkelrätt (90 grader) mot en tänkt linje från solens centrum till jordens centrum.

Vårdagjämning och höstdagjämning är dag och natt (nästan) lika långa och det gäller över hela jorden! Grovt räknat är dagen 12 timmar och natten 12 timmar.

Solens upp och nedgång har säkert alltid varit intressant för människor även om man inte kunnat räkna tiden så exakt som vi kan göra idag. Olika typer av solur har dock kunnat ge ganska god tidsangivelse och också kunnat visa årstiden.

Solfilmen på TV:s Aktuellt har knappast någon vuxen kunnat undgå att se. Den kördes första gången den 21 mars 1963 och var avsedd att köras bara under våren 1963. På tittarnas begäran kom den tillbaka flera gånger och är fortfarande populär. Se lite om historien här:


 
Så som vårt solsystem är konstruerat så är solens upp- och nedgång det som bestämmer både dagarnas längd och årstiden.

I Sverige och många länder används idag den gregorianska kalendern. En kalender delar in tideräkningen i det antal dygn det tar för jorden att rotera ett varv runt solen. Vi kallar det ett år. Problemet är att året inte går jämnt upp med hela dygn. Ett år är något mer än 365 dygn men mindre än 366 dygn. Lösningen blev att skjuta in en extra dag, skottdag, vart fjärde år.

2011 är inget skottår annat än i fråga om snöskottning och vargjakt. 2012 blir däremot ett "riktigt" skottår. Men ändå går det i den gregorianska kalendern inte jämt upp med tiden för jordens rotation runt solen. För att det inte ska ske förskjutningar har den enkla regeln att det är skottår vart fjärde år (så långt jag minns när det är sommar-OS) har det behövt föras in en något mer komplicerad kompensationsmetod:
 
"Ett år enligt vår allmänna tideräkning (se tideräkning, gregorianska kalendern) är skottår om det är jämnt delbart med 4 utom vid sekelskiften (jämna 100 år) som inte är skottår. Undantaget är sekelskiften som är jämnt delbart med 400 som ändå ska vara skottår. År 1700, 1800, 1900, 2100, 2200 och 2300 är alltså inte skottår, medan år 1600, 2000 och 2400 är det. Nästa skottår inträffar år 2012." (Ur svenska Wikipedia.)

Till råga på allt blir det ändå lite fel. Därför har vi också fått skottsekunder! Vid behov för man in en extra sekund i tidräkningen, senaste skottsekunden sköts in en timme efter årsskiftet 2008/2009 Greenwichtid.

Vi män har länge fått vara särskilt försiktiga under skottår. Enligt en lång tradition i Europa var det vid skottår tillåtet för kvinnor att fria till ungkarlar under hela året. En oskriven brittisk lag sade att den man som avvisade en friare under ett skottår var tvungen att ge henne en kyss samt ett silkeslinne eller ett par handskar. Undrar om den tillämpades särskilt strikt i Skottland? En annan tradition förhindrade dock kvinnorna att fria till männen den 29 februari under skottåret.

Skottår / Osäkert för en stackars ensam ungkarl!
Kan det ha varit traditioner av den här typen som gjorde att min far brukade varna mig när jag skulle åka ut på dans: "Om du ser någon flicka som börjar titta på dig mer än normalt så spring!" Då tänkte jag inte på om det hade något samband med skottår?

Inga kommentarer: