lördag 23 augusti 2014

Wallmans musik - både här och där

Då och då händer det saker i Saxdalen. En händelse 1962 fick långsiktiga konsekvenser för byn. Då fick Zinkgruvor AB en ny övermontör vid Långfallsgruvan, Olle Wallman. Han flyttade till Saxdalen från Garpenberg. Han hade med sig fru, tre barn och - som det skulle visa sig senare för den som hade ögon och öron öppna - en eller flera fioler.
Själv hörde jag ingen av de Wallmanska premiärspelningarna i Saxdalen eftersom jag samma år flyttade till Uppsala för studier.

Under mitt arbetsliv, 45 år i Uppsala och Örebro, besökte jag mina föräldrar i Saxdalen många  gånger och hörde då också Wallmännen (min egen flertalsform för medlemmar i den musikaliska släkten) då och då. Som hemvändande pensionär 2007 blev jag också styrelsemedlem i PRO Saxdalen tillsammans med Olle. Vi har också kämpat ihop i PRO:s boule-lag med skiftande framgång men alltid med bibehållet gott kamratskapet.

Musiken från Olle Wallman med söner är välkänd inte bara i Saxdalen utan långt utanför. Olle har t.ex. deltagit i samtliga 45 Bingsjöstämmor sedan stämmorna i Bingsjö startade. Numera deltar tre generationer Wallman i Bingsjöstämman.

Idag på Saxdalens dag var Wallmännen som vanligt med och bidrog till underhållningen med sina instrument. Då fanns också för första gången en färsk publikation med musik komponerad av Olle och Mats Wallman att köpa i Runnbergsgårdens handelsbod. Sjutton egna kompositioner i notskrift och med ackordsanalys av Roger Broberg.


Musikhäftet kostar 80 kronor och kan köpas av Olle och Mats Wallman eller beställas genom Saxdalen blogg.
  

Inga kommentarer: