lördag 16 augusti 2014

Kommer ni ihåg vädret i juli 2014

Det är inte så länge sen och vi kommer ihåg att det var varmt. Men hur varmt och hur var det med regn. Här är en återblick från väderstationen på Malbacken i juli.
  
I diagrammet kan vi se hur varmt det var under juli månad. Den röda kurvan visar temperaturen.

Juli startade ganska sval med ca. 10 °C men på dagarna steg temperaturen till en första topp med 30,2 °C den 10:e. Månadens högsta temperatur 31,7 grader lästes av den 25 juli. Lägsta temperaturen under månaden var 7,0 grader den 2:a juli. Sedan höll sig nattemperaturerna med ett par undantag omkring 15 grader. Genomsnittstemperaturen för juli (dag och natt) var 14,1 grader.
Högt lufttryck brukar hänga ihop med fint väder och tvärt om: lågt lufttryck och dåligt väder. Om vi jämför de två diagrammen för temperatur och lufttryck ser vi tydligt sambandet: När det är varmare väder är det högre lufttryck. Det är inte alltid så men ofta.

Högsta relativa lufttrycket (den gröna kurvan) inträffade 23 juli. Lufttrycket var då 1026 Hpa. Lägsta relativa lufttrycket lästes av i slutet av månaden, den 31 juli med 1002 Hpa.

Lufttrycket är i genomsnitt 1013 hPa och medellufttrycket i juli var 1007 hPa alltså något under det genomsnittet. Logiken med lägre lufttryck = sämre väder stämmer knappast för juli i år.

Regnet är också viktigt för hur vi upplever väderleken. På Malbacken fick vi 28 mm regn under juli. Det är mycket lågt jämfört med många områden i Sverige där stora skyfall lett till omfattande översvämningar. Vi har också haft ganska torrt i markerna och bruna torrfläckar på gräsmattorna.

Inga kommentarer: