tisdag 5 augusti 2014

Pajso - på Dan Andersson-veckans sista dag

söndag morgon fick jag ett telefonsamtal: Skulle jag kunna tänka mig att följa med till finnmarken för att dricka kaffe med tillbehör och äta medhavda smörgåsar?
  
Mitt svar blev Ja! Den som frågade var min på äldre dar nye vän Åke Åhlström i Sunnansjö, men - som man tidigare uttryckte det - barnfödd i Rävvåla (nuvarande Saxdalen).
  
Tidpunkten var väl vald, den nionde och sista dagen i årets längsta vecka: Dan Andersson-veckan. Vart hade då Åke tänkt sig ställa kosan? Jo, passande nog, till:

På grund av att både Åke och jag är något äldre än de nybyggda skogsvägar som nu finns i Dan Anderssons marker var det med viss möda vi letade oss fram till Pajso.
Trubaduren Åke Åhlström
  
Det blev inte till den något bredare å-del som det var tänkt men bron över Pajso med fin utsikt över Dan Anderssons omdiktade - ja det borde väl heta så - å, var ett vackert substitut för vår till-tänkta plats. Åke hade också medfört lätta stolar att sitta på och naturen försåg oss med ett stabilt bord för våra varma kaffekoppar.

Festen dokumenteras endast i denna bildrapsodi. Bilderna tarvar ingen förklaring, de talar bäst för sig själva. 
(Klicka på bilderna för förstoring!)
  

Åke Åhlström, också poet och ordbehandlare
Litteraturberget har försett oss med en mängd information om våra författare och poeter i vår trakt också om Paiso. Där finns också Dan Anderssons dikttext och ackordsanalys för ackompanjatörer. Utflykten dokumenterad av
Ola

Inga kommentarer: