torsdag 27 december 2012

Nu ska du få se på andra bullar

Det här inlägget skrevs först här i Saxdalen blogg men ju längre skrivandet pågick desto mer övertygad blev jag om att inlägget i stället borde publiceras i Olas blogg som är lite mindre lokal. Det här inlägget är ganska internationellt. Därför kan du nu läsa inläg- get här.

Inga kommentarer: