torsdag 27 december 2012

Notis i Svensk Läraretidning / 21:a årg. 1902

- Minst halfva lästiden skall hvarje barn
vid Räfvåla skola från och med nästa ter-
min åtnjuta undervisning enligt ett af Väs-
terås domkapitel till skolrådet i Grangärde
gjordt förständigande.

Källa: Projekt Runeberg,
 
Förständigande = åläggande
(Bloggarens kommentar)

Inga kommentarer: