tisdag 2 juli 2013

Senast lästa bok: Telefonkatalogen från januari 1911

Kan det vara intressant att läsa i en telefonkatalog från 1911? Ja, faktiskt. Den telefonkatalog som är min senaste lästa bok skulle väl idag kallas för "Lokalde- len". Ändå är det geografiskt sett en ganska omfat- tande telefonkatalog. Den "bok" det handlar om är: 
 
FÖRTECKNING ÖFVER
RIKSTELEFON-
ABBONENTER
DEL VI
NORRLAND, DALARNE
M. M.

Lite ovanligt är det att bläddra i en "lokaldel" som omfattar 65 % av Sveriges yta (Norrland + Dalarna). Dessutom ingår i katalogen t.ex. Sala och Heby som idag inte räknas till vare sig Norrland eller Dalarna. Det är kanske innebörden i rubriken NORRLAND, DALARNE M.M.

Visst är det en ganska omfattande telefonkatalog, del VI 1911, 235 sidor, men ändå omfattande en så stor del av Sverige.

Abonnenterna i katalogen är sorterade i bokstavsord- ning efter efternamn. I kolumnen före efternamnen finns namnet på telefonstationen.

Telefonkatalogen upptar uppskattningsvis 32 000 abonnenter. Mitt intresse var att se om det fanns några abonnenter från Räfvåla telefonstation. Den låg efter Nya gruvvägen, nuvarande Olsjövägen, mitt emot Furuliden. Frågan var: Fanns den telefon- stationen redan 2011 och vilka abonnenter fanns i så fall då?

Resultatet av min läsning blev det här:

Räfvåla   1 Bergverksaktieb. Saxberget,
Räfvåla 11 Saxbergsgrufvan.
Räfvåla   2 Danielsson, Dan., Bergsman.
Räfvåla   5 Nilsson, E., Bagare.
Räfvåla   6 Runnberg, J. L., Handlande.
Räfvåla   7 Pettersson, Leontina, Fru.
Räfvåla   8 Björnhyttans Järnvägsstation.
Räfvåla   9 Domänstyrelsen, Björnhytte
                       kronopark.
Räfvåla 10 Johnson, Emil, Handlande.
Räfvåla 12 Skogvaktare Johansson, J. R.,
                       Hedtorpet.
Räfvåla 13 Johnson, Vilhelm, Fjärdingsman.

Ingen garanti finns för att den här listan ska vara full- 
ständig. Att bläddra igenom 32 000 abonnenter för att
leta på de få som har Räfvåla i kolumnen före efter- 
namnen ger naturligtvis möjlighet till vissa trötthets-
effekter som kan göra att någon Räfvåling missats
men det bör inte vara många.

Inga kommentarer: