söndag 28 juli 2013

Saxdalen och Nils Ferlin i årets Dan Anderssonvecka

Saxdalen deltar naturligtvis i det 25-årsjubileum som firas i och med årets Dan Anderssonvecka. Idag, söndag, framför Saxdalens manskör sångspelet Helgdagskväll vid timmerkojan i Skattlösberg kl. 18:00. Det är minst sagt tradition eftersom kören deltagit med sångspelet i Skattlösberg varje år sedan 1989. Visserligen hade kören premiär med sångspelet i Brunnsvikshallen året före, på dagen 100-år efter Dan Anderssons födelse men sedan 1989 har det spelats i Skattlösberg under Dan andessonveckan.
  
Saxdalens stora dag i årets Dan Anderssonvecka är annars torsdag 1 augusti. Då har Heidi Baier och Saxdalens manskör huvudrollerna i ett nytt spel om Nils Ferlin, hans liv och diktning.
  
Saxdalen lever fortfarande upp till beskrivningen Byn det sjunger om. Välkomna till Folkets hus på torsdag!
  

Inga kommentarer: