torsdag 28 mars 2013

Hur ska vi köra bil i Saxdalen?

Frågan är om frågan är befogad. Ska vi i Saxdalen köra på något annat sätt än på andra platser i Sverige. Vi har ju lagar som gäller hela Sverige och de gäller ju förstås också i Saxdalen.

Men enligt gammal sed och uppfattning har det nog varit delade meningar om den regeln. En gammal uppfattning som jag minns sedan min barndom var att lagen upphörde när man kört under järnvägsvia- dukten i Grängesberg. På "vår" sida av viadukten skulle det alltså vara laglöst område.
  
En annan liknande gräns längre tillbaka i Grangärde- bygdens historia lär ha varit Långvasselbron. Om jag minns rätt av vad jag läst så hade polisen ett visst ansvar för vägarnas skick. Om jag inte minns helt fel var det polismyndigheten i Grangärde som asvarade för vägen... men bara till Långvasselbron. Om ansvaret därbortom fanns ingen information i den text jag läste.

Men tillbaka till Saxdalen. Här gäller naturligtvis Sveriges lagar också när det gäller trafik. Men lag- texten är en sak och hur den tolkas är en annan. Därför har vi problemet att inte veta i varje situation vem som har rätt och vem som har fel.
  
Några inlägg tidigare skrev jag om länsväg 606 i Dalarnas län, den väg jag bor på, mer känd av oss saxdalingar som Malbacksvägen. En fråga som man kan ställa sig är: Vem har företräde, eller förkörsrätt om en bil kommer längs Malbacksvägen och samtidigt en bil kommer längs Gladmansvägen för att köra upp på Malbacksvägen? Det enklaste svaret är att vi aldrig har förkörsrätt utan bara skyldigheter i trafiken. Men det är inte helt sant. Vi har två trafikmärken som upplyser om att vi har förkörsrätt gentemot sidovägar. De är:


och 


Det vänstra vägmärket anger att när vi har passerad det har vi förkörsrätt framför fordon som kommer från sidovägar. Det högra märket som finns där vara en körbana kan användas innebär att du har förkörsrätt före mötande fordon från andra hållet.

Men vi har ju inga märken som liknar de här två längs Malbacksvägen eller Gladmansvägen. Frågan kvarstår då: Hur ska vi köra? Svaret finns om någon har kolliderat i korsningen tidigare och det har blivit rättssak. Den återstående frågan är då: Har någon kolliderat i det som vi äldre saxdalingar, och speciellt malbackingar, fortfarande kallar Maj-Britts kurva. Och har krocken benandlats i domstol? Svaret på de båda senaste frågorna är Ja!

Jag råkar ha svaret på vad som hände efter den kollisionen. Min far var vid den tidpunkten nämnde- man i Länsrätten i dåvande Kopparbergs Län i Falun. Där behandlades ett fall med en kollision i "Maj-Britts" kurva. Utslaget blev att den förare som körde uppför Malbacksvägen blev skyldig. Han skulle ha lämnat bilen från Gladmansvägen företräde. De två vägarna bedömdes som likvärda och högerregeln gällde. Det blev ett s.k. prejudikat. Prejudikat i Sverioge innebär att om samma händelse upprepas gäller samma regel som i rättens föregående beslut. Men till skillnad från t.ex. brittisk lag gäller det prejudikat som är det senaste om flera liknande tvister avgjorts i domstol.

Sannolikheten att en ytterligare krock i Maj-Britts kurva skulle ha lett till ett annat beslut i länsrätten är nog så liten att vi bör köra enligt regeln: När du kör uppför länsväg 606 d.v.s. Malbacksvägen ska du lämna företräde för fordon som kommer från höger på Gladmansvägen. När du kör nerför Malbacksvägen kan du förvänta dig att fordon från Gladmansvägen lämnar företräde men du har ingen förkörsrätt!

Slutsatsen av det här inlägget kan vara att vi i Saxdalen inte har förkärsrätt när vi kör på en av våra länsvägar Saxenvägen (länsväg 604), Oxbrovägen (länsväg 605) eller Malbacksvägen (länsväg 606).
Vad jag vet är det bara en kollission i korsningen, Malbacksvägen - Gladmansvägen som blivit jurisidkt prövad i länsrätten så att det finns ett prejudikat. Så kör försiktigt i hela byn!

Inga kommentarer: