onsdag 10 april 2013

Marsvädret lurade oss på våren!

Nu är det bara att erkänna: Jag har gjort ett stort misstag, Jag missade vårens ankomst! Under hela mars var jag uppmärksam på temperaturens utveck- ling för att kunna bestämma när våren kom till Malbacken. Jag har påbörjat flera inlägg med tänk- bara förklaringar till vårens förseningar men bara publicerat ett par. 

Mitt misstag började i mars. Så här skrev jag i ett utkast till inslag för mer än en vecka sedan:

Nu är vi inne i vintermånaden april. För våren har väl inte kommit än, åtminstone den s.k. meteorolo- giska våren när vi haft sju dygn i följd med medel- temperaturer över 0 grader. Det har inte hänt än i år i våra trakter enligt SMHI:s karta över vårens ankomst. På Malbacken har vi också haft en kall mars även om vi har mildare på backen än nere i byn. Medeltemperaturen för hela mars har här uppe varit -3,5 grader.

Som framgår av temperaturdiagrammet har det varit stor temperaturskillnad mellan dag och natt under större delen av månaden. Temperaturen nådde aldrig upp till +10 grader medan lägsta marstemperatur var -20,8 grader på morgonen den 15 mars. Klicka på diagrammen för att se dem förstorade!

Temperatur (röd) och daggpunkt (grön) på Malbacken mars 2013 
Temperaturen har också stor inverkan på luftfuk- tigheten. Därför har den relativa luftfuktigheten åkt som en jojo upp och ner under månaden.
   
Luftfuktighet utomhus (grön) och inomhus (röd) på Malbacken mars 2013
Hög luftfuktighet har vi haft när temperaturen varit låg, på nätter och tidiga morgnar. Lägsta luftfuktig- het har vi haft på dagarna när temperaturen varit som högst.

Tillbaka till mitt misstag: Från 1 april följde jag dyg- nets medeltemperatur igen och blev besviken efter sju dagar. De första sex dygnen hade vi medeltempera- turer över 0 grader d.v.s. vårtemperaturer men dygn nr sju låg under 0.

Den förargliga 7 apriltemperaturen fick mig att titta tillbaka på marsvädret. Det hade ju räckt med att sista mars hade haft en medeltemperatur över 0 för att den dagen skulle vara vårens ankomst, högst upp på Malbacken ska poängteras. Så jag räknade noggrannt ut medeltemperaturen för 31 mars. Medeltemperatu- ren var då +0,2 grader! VÅREN KOM REDAN DÅ, DEN SISTA MARS! Och när våren en gång kommit kan den inte ångra sig oavsett hur kallt det blir efter de sju viktiga dygnen.

Normalt kommer våren till Saxdalen 25 mars - 1 april. Så på Malbacken kom den i år i grevens tid men är försenad nere i dalen. Nästa väntan gäller sommar- temperaturer, dygnsmedeltemperaturer över +10 grader.

Inga kommentarer: