lördag 2 februari 2013

Malbacksväder januari 2013

I december fick vi några felaktiga värden i vår väderstation på Malbacken och kunde därför inte göra någon sammanfattande väderrapport för månaden. Under 2013 har vi nu statistik för första månaden och visar här temperatur, daggpunkt och lufttryck.Januari både inleddes och avslutades med milt vinter- väder. Månadens högsta temperatur (röd kurva) upp- mättes på nyårsdagens morgon med +5,4 °C. En nästan lika hög temperatur uppmättes också den 8 januari med +4,2 °C på eftermiddagen. Månadens sista vecka hade plusgrader från kl. 7.00 den 28 janu- ari till månadens sista fyra timmar då temperaturen låg på minussidan.

  Månadens lägsta temperaturer uppmättes den 14:e, -17,9 °C,  den 19:e, -18,6 grader och den 25, -18,3 °C. Medeltemperaturen för januari månad var -5,1 °C. Värdena gäller högst upp på Malbacken. Temperatu- ren nere i byn Saxdalen är vintertid inte sällan 10 grader lägre än på övre Malbacken.
 
Det relativa lufttrycket (grön kurva) var lågt i början och slutet av januari. De lägsta lufttrycken mättes på månadens första och sista dag. Den 1 januari var lägsta mätvärdet 983 Hpa (hektopascal) och den 31:a 974 Hpa. Det genomsnittliga Normala lufttrycket är 1013 Hpa. Genomsnittet för hela januari blev något under normaltryck, 1010 Hpa. Lufttrycksskillnaden mellan övre Malbacken och nere i byn Saxdalen är försumbar.

Inga kommentarer: