söndag 22 maj 2011

Lite radiohistoria

AB Radiotjänst 1925 -
Den första reguljära radiosändningen i Sverige ägde rum 1 januari 1925. Året innan hade AB Radiotjänst bildats. Bolaget ägdes av den svenska pressen, TT (tidningarnas telegrambyrå) samt tillverkare och försäljare av radioapparater och radioutrustning. Bolaget fick tillstånd att sända reklamfria radioprogram. Radiotjänst var ett s.k. allmännyttigt företag. Finansieringen skedde genom mottagaravgifter, radiolicenser.

När TV kom var det nödvändigt för oss saxdalingar att åka ända till Grängesberg för att köpa mottagare. Men radioapparater kunde rävvålingarna köpa hemma i byn. Vi hade det tekniska geniet Hjalmar Sjöstrand. Han var inte sen med att börja tillverka radioapparater när sändningarna började. Tillverkningen skedde i hans bostad i en av de kaserner (på rävvålmål: kasäranä) som då fanns väster om Nya Dammen. Sjöstrand lindade själv och med medhjälpare spolar i bostaden och monterade 4-rörs mottagare med separata högtalare. Flera tidiga radiolyssnare i trakten använde radioapparater av Sjöstrands tillverkning.

1925 var radiosändningarna begränsade till någon timme på kvällstid. Bara en kanal fanns fram till 1955 då Sverige fick sin andra radiokanal, P2. Sedan har utbudet vuxit till idag fyra rikstäckande radiokanaler och med lokalradion totalt 45 reklamfria kanaler. Bolagets namn ändrades 1957 från Radiotjänst till Sveriges Radio.
 
Kuriosa: En folkstorm riktades mot Radiotjänst 1938 då en kvinna tilläts läsa nyheterna för första gången. På SR Minnen kan man läsa om och lyssna till historiska radioprogram.  
 
Ibra Radio 1948-59
Lewi Pethrus, pingstkyrkans ledare, fick en idé redan 1948: Han ville sända reklamfinansierade radiosändningar men fick inte sändningstillstånd. Radiotjänst hade monopol på radiosändningar i Sverige. Då startade han sändningar från piratradiostationer ombord på båtar i Östersjön. Senare ordnade pingströrelsen radiosändningar riktade till Sverige från Luxemburg och Andorra. Åren 1955-1959 sändes  program på kortvågsbanden från Tanger i Nordafrika.
 
Min mormor var pingstvän och lyssnade på kvällssändningarna från Ibra Radio i Tanger. Sändningarna var på kvällstid när det var lättare att kunna lyssna på avlägsna kortvågsstationer. Det var inte så lätt att få in stationen och jag hjälpte min mormor att hitta den. När jag letade på kortvågsbandet fick jag flera gånger in tyska radiostationer som sände dans- och jazzmusik. Det blev en av inkörsportarna till mitt intresse för jazzmusik.
 
Radio Nord 1961-1962
En annan radiostation som tog efter Lewi Petrus koncept att sända från fartyg på internationellt vatten i Östersjön var Radio Nord. Innehållet i sändningarna var däremot väsensskilt från pingströrelsens sändningar. Radio Nord sände populärmusik med reklaminslag dygnet runt. Radio Nord var igång under knappt 1½ år tills en lagändring gjorde sändningarna olagliga. Sista sändning från Radio Nord skedde 30 juni 1962.


  
Melodiradion (1961)och P3 (1964)
Som ett svar på de s.k. piratradiosändningarna blev trycket stort på Sveriges Radio att utöka utbudet av populärmusik. Resultatet blev Melodiradion och P3.
Inga kommentarer: