torsdag 10 april 2008

Barnarbete på egen begäran

Ungefär när jag började i skolan, troligen sommaren 1949 ville jag också börja tjäna egna pengar. Efter vad jag minns som framgångsrika förhandlingar fick jag mitt första muntliga arbetsavtal som gav möjlighet till en inkomst av 10 eller 20 öre per dag.

Min moster Hanna och hennes man Johan Andersson hade två fjällkor. De skulle vallas två gånger per dag på sommaren. På morgonen skulle korna ut på bete i skogen och skulle vallas till "grinden" som fanns efter Bredmyrvägen, en promenad på 700-800 m. När korna lämnats på andra sidan grinden och grinden stängts var morgonens syssla fullgjord. Betalningen blev 10 öre.

På kvällen fanns möjlighet till ytterligare 10 öre i förtjänst genom att hämta hem korna igen. Fem dagars vallning morgon och kväll gav en hel krona. Det räckte till en biobiljett (75 öre) och en chokladkaka.

1,00 kr år 1949 motsvarar enligt konsumentprisindex 16,79 kr i januari 2008. Värdeökningen enligt konsumentprisindex är 1578,5 %.

Och hade man en krona kunde man gå på bio och få över till en chokladkaka som åts i pausen när Georg Åhlström bytte film. Det fanns ju bara en projektor i Folkets hus så det blev paus vid filmbytet.


Ibland såg man en Vilda-western-film. Men tänka sig: Det fanns inte bara cow-boys i USA, det fanns ko-pojkar också i Rävvåla/Saxdalen en tid efter andra världskriget.

Inga kommentarer: