söndag 16 juni 2013

Bengt Emil Johnsons väg invigd

Denna vackra junidag 15 juni 2013 invigdes Bengt Emil Johnsons väg i Saxdalen, en liten ny väg som går från Oxbrovägen och upp mellan de två hus som Bengt Emil bodde i.

Bengt Emils nära vän Lasse Persson höll i trådarna för den njutbara tillställningen som ägde rum precis i centrum för den värld som Bengt Emil förmedlade så mycket av i både dikter och prosa. Bengt Emils texter och produktion var också centrala i eftermiddagens program. Här inleder Lasse Persson med en text ur boken Hemort som alla deltagare fick ett exemplar av:
  

Bengt Emil betydde också mycket för musiklivet i Saxdalen, byn som det sjunger om. På plats för att underhålla och hylla Bengt Emils minne fanns Saxdalingarna, musikgruppen som ofta uppträder vid sammankomster i byn. Vi bör kanske erkänna att det i gruppen ingår musikanter bosatta utanför Saxdalen. Jag kunde t.ex. urskilja två spelmän/kvinnor ända från Västansjö!

Vår riksspelman Olle Wallman introducerar den kända låten Kullerullvisan av Anders Frisell som upptecknades och fick text av Karl Erik Forsslund.


Bengt Emils son Klas Johnson läste texten om en kort vår, hänryckningens tid, pingsten och den evinnerliga motorgräsklippningens tid. Texten skulle kunna vara skriven för det pågående året:
  

Redan bibeln talar om att det inte är så lätt att bli profet i sin egen hemort. Ändå var Bengt Emil en kändis både i Saxdalen och i byarna runt omkring. Men hans nationella storhet belystes nog bäst av två invigningsdeltagare från huvudstaden med omgivning.

Hans Isaksson
Författaren och förläggare under lång tid av Bengt Emils böcker: Hans Isaksson från Albert Bonniers förlag


Staffan Söderblom
och författaren, över- sättaren och littera- turkritikern Staffan Söderblom bekräftade båda bilden av Bengt Emil Johnson som en framstå- ende person också utanför hemorten.

Innan invigningsceremonin avslutades bjöds deltagarna på en uppfriskande fruktdryck och fick hämta sina presentböcker.


Avslutningsvis blåste Gunilla Söderholm i näverluren och Staffan Söderblom klippte bandet som öppnade infarten till Bengt Emil Johnsons väg som därmed var invigd: 


Inga kommentarer: