onsdag 1 maj 2013

April - ett väder vi gärna glömmer

April är en månad som är känd för för att vara ostadig och ombytlig vädermässigt. Efter årets kalla mars är vi många som hoppats på att åtminstone få lite försom- marväder under någon del av april. Men vädret under årets april kan väl snarare beskrivas som stabilt oförbätterligt. Nåja, det är kanske utifrån våra förhoppningar. Månaden har ändå inneburit en höjning av temperaturen. Månadens medeltempe- ratur, +0,25 grader är knappast något att hurra för. Det positiva är ändå en positiv tendens under månaden. Månadens lägsta temperatur -10,3 grader uppmättes 9 april. Högsta månadstemperaturen 15,8 grader lästes av 25 april. Månaden kan temperatur- mässigt delas i tre delar: Första två veckorna med stora temperaturskillnader mellan dag och natt pendlande runt 0-strecket, en vecka i mitten helt utan minusgrader och sista 10 dygnen åter med stora dygnsvariationer men pendlande runt +5 grader. Kom ihåg att Malbacken har högre temperatur än nere i byn Saxdalen.

Temperatur (röd) och daggpunkt (grön) på Malbacken april 2013
Det relativa lufttrycket har i genomsnitt varit helt normalt, 1012 Hpa. Genomsnittet för hela jorden är 1013. Det relativa lufttrycket är oberoende av höjd över havet.
 
Relativt lufttryck (grönt) under april 2013
Den röda kurvan, absolut lufttryck, är det tryck som faktiskt uppmätts. Om väderstationen på Malbacken låg på havets nivå i stället för 220 m över havsytan skulle värdena på den röda kurvan ha lästs av.
 
Det högsta lufttryck som uppmätts i Sverige är 1084 hPa. Det registrerades i Kalmar år 1907. Lägsta uppmätta lufttrycket är 938 hPa i Härnösand 1895. Det är extrema värden och vår variation under april är ganska normala.
 
April har bjudit på ett ovanligt blåsigt väder. 
 
Vindhastighet (röd, stadig) (grön i byarna)
I våra trakter är vindhastighet inte alltid så intressant eftersom vi har jämförelsevis lite vind. April har dock bjudit på ovanligt blåsigt väder också hos oss. Diagrammet ovan visar vindhastighet under april mätt i m/s (meter i sekunden eller meter per sekund). I ovanstående diagram kan vi se att vinden under april hade sina toppar under mitten och senare delen av månaden.
 
Vindenhastigheten mäts som den genomsnittliga vindhastigheten under 10 minuter och 10 meter över marken. Det är den röda kurvan i diagrammet. Malbackens väderstation uppfyller kravet på 10 meter över marken. Den gröna kurvan i diagrammet, byig vind, avser den högsta vindhastigheten under en mycket kortare tidsperiod, vanligtvis 2 sekunder.
 
Vi landkrabbor har kanske lite svårt för att förstå hastigheten uttryckt i m/s. Därför anger jag inom parentes motsvarande hastighet i km/timme. Under april var den genomsnittliga vindhastigheten (under 10 minuter) 0,15 m/s (0,54 km/tim). Högsta genom- snittliga vindhastighet under månader var 7,5 m/s (27 km/tim) den 18 april. Den högsta vindhastigheten i byarna uppmättes samma dag: 15 m/s (54 km/tim).

Inga kommentarer: