torsdag 22 december 2011

Hur gamla byggnader finns det i Saxdalen?

Frågan är inte så lätt att besvara entydigt. Det vi vet med säkerhet är att namnet Saxdalen inte är äldre än från 1 januari 1948.Dessförinnan hette byn Rävvåla med varierande stavning.

En byggnad som vi i Rävvåla kulturförening länge tittat på från vårt favorittillhåll, Runnbergsgården, är ett gammalt uthus som finns ungefär 150 m sydost om Runnbergsgården. Vi har undrat hur gammal den kan vara. Nu behöver vi inte undra längre. Vår präst från Björbo, Torbjörn Axelsson har besökt uthuset som vi kallar Västerbergs uthus. Torbjörn är kunnig i dendrokronologi, den vetenskap som används för att åldersbestämma gamla timmerbyggnader.

Västerbergs uthus 2011. Foto Torbjörn Axelsson
 Torbjörns undersökning visade att Västerbergs uthus kan dateras tillbaka till tiden 1690-95. Det var under Karl XI:s regering och det har runnit mycket vatten i Solskensbäcken sedan dess.
 
Titta på ladan och en hel del data som använts för att bestämma ladans ålder på Torbjörns hemsida: Klicka här. Klicka också gärna på koordinaterna för byggna- den på Torbjörns hemsida (den blå länken). Då får ni en kartbild som visar var någonstans i Ö. Ludvika som byggnaden ligger. Vi som bor här vet ju att vår by har ett eget namn.
 
Första steget mot svaret på frågan i rubriken är taget. När våren och sommaren kommer hoppas vi på fler besök från Torbjörn Axelsson. Det finns fler gamla byggnader i Rävvåla/Saxdalen som kan behöva åldersbestämmas.

Inga kommentarer: