torsdag 8 september 2011

Poeten Åke Åhlström: I natt jag drömde...

Vi kommer väl alla ihåg Ed McCurdys fredssång som fick svensk text av Cornelis Vreeswijk. Vår kulturens diversearbetare, trubadur, poet m.m. Åke Åhlström har en egen text som har flera ord gemensamt med Cornelis text men ändå är en helt annan och unik Åhlströmsk dikt. Så här låter den när diktaren själv framför den:
 

I inledningen till ett av kapitlen i särtrycket RÄVVÅLA - SAXDALEN genom tiderna  ur årsskriften GRÄNGE kan vi läsa följande:

"Den 9 december 1783 föddes i hemmanet på Per Ers backe i dåvarande Räfvåla ett gossebarn, som fick namnet Lars. Föräldrarna var Per Ersson och Catharina Larsdotter.
 
Lars, som enligt gängse sed fick efternamnet Persson, växte upp och deltog i de sysslor på åker och i skog, som hörde till hemmanet. Han blev också den, som vid faderns död 1812 övertog gården.
 
År 1810 hade Lars Persson vid 27 års ålder blivit antagen som indelt soldat på Räfvåla rote och han hade då fått överta rotenamnet Åhlström. Eftersom det saknades särskilda soldattorp i Grangärde socken, bodde denne Lars Åhlström kvar på sitt hemman, då han ej var inkallad till militär- eller krigstjänst. År 1815 hade han ingått äktenskap med Anna Andersdotter Runnberg från Räfvåla.
"

Poeten och trubaduren m.m. Åke Åhlström råkar i rakt nedstigande led vara ättling till nämnde Lars Åhlström, indelt soldat. Kanske visar dikten att den försvarsvilja som fordom fanns i Svea rikes indelta arme fortplantat sig i flera generationer till våra dagars släktled?

Dessutom är Åke Åhlströms bror, Lars Åhlström d.y. den som har författat 34 av de 35 artiklarna i särtrycket om Saxdalens historia. Den första artikeln i särtrycket - den spännande berättelsen om hur Långfallsgruvan upptäcktes - skrevs av bröderna Lars och Åkes far, folkskolläraren August Åhlström.

Bäva månde den fiende som ens vågar närma sig Brunbäcks älv... 

Inga kommentarer: