söndag 11 september 2011

Bortsprungna hästar 1680I en husförhörsbok från 1680 låg detta blad, med text som följer.
Förmodligen har det varit uppsatt vid kyrkan i GrangärdeFör ärligt fålk i Räfwå by, är på betet bortkommit twå hästar och 1 sto, dän första musblack till färgen med swart man och svans, swart rand utåt ryggen af klyft lufs, samt stierna i hufwudet, och två vita backfötter, har gran skiälla på dubbel läderrem, är 4 år gammal.
Den andra brun till färgen med swart man och swans. Ett litet brunt sto med swart man och swans. Dän som förenämnde hästar anten har äller får någon Kunskap han giöre så väl och gifwe tillkiänna hos Klockaren, äller skaffar dem till Räfwåla, dess omak skall hederligen forskiyllas.

Hälsningar Lars-Åke

Inga kommentarer: