tisdag 18 januari 2011

Smolk i Saxdalsbägaren

Vi saxdalingar har mycket att glädja oss åt. Trots att vi är en liten by har vi många aktiva förening- ar och många aktiviteter i byn. För det mesta kan vi vara glada och stolta över att bo i Saxdalen och som vanligt pågår flera arbeten och planeringar inför våren, sommaren, hösten och nästa vinter.

Ett aktuellt arbete är att planera för att redan i maj månad kunna erbjuda guidade turer i vårt ganska omfattande nät av vandringsleder och skidspår. Förhoppningsvis är snön då borta för säsongen så att det det bara kan bli fråga om vandring. Många krafter står bakom arbetet med våra leder med Saxdalens byalag som drivande nav. En del frivilliga lägger ner en stor del av sin fritid på att göra Saxdalen och dess omgivningar mer åtkomligt för fritidsaktiviteter och naturupplevelser.
 
Klicka på bilden för att se den förstorad!
Då blir man som saxdaling besviken av att mötas av den syn jag såg på mån- dag för- middag när jag kört ner till Saxenkiosken för att handla.

Vid Saxenstrandens och Saxenkioskens parke- ringsplats finns den tavla som visar en karta över lederna runt Saxdalen (t.v. på bilden ovan). Bredvid till höger den informationstavla som hör till cykelleden Väsman runt. Båda hade sprejats med färg. Vem eller vilka som agerat som artis- ter är hittills okänt även om en del spår finns. Också den anslagstavla som finns nära oriente- ringstavlorna hade sprejats med färg. Hur tavlan med vandringsleder och skidspår såg ut före senaste veckoslutet kan man se på Saxdalen.se här.

Klicka på bilden för förstoring
På sjön Saxens is har också en bil (förvil- lande lik min egen) lämnats övergi- ven och riskerat att sjunka när isen smälter. Bilen har nu dragits iland och utgör inte längre något hot mot Saxens vatten. Bilen är avställd och ägaren identifierad. Det är inte en saxdalsbo.

Häst som inte ingår i häststatistiken
Våren är inte här än men Saxdals- hästen utanför kiosken är redan grön. Vi väntar på att gräset runt om ska börja växa och få samma färg. Och i dagarna har antalet hästar i Sverige för första gången blivit större än antalet mjölkkor.

Inga kommentarer: