torsdag 30 januari 2014

Viktigt steg taget för att få tillgång till framtidens informationsteknologi i Saxdalen

  
Saxdalens fibergrupp arbetar vidare. Idag kom följande information:

Hej alla Saxdalsbor! Här kommer ny information angående fiberprojektet. Som ni kanske läst så har vi lagt ut anbudsförfrågningar gällande en förprojektering av ett fibernät i Saxdalen. Projekteringen är till för att vi skall få en uppfattning av fibernätets storlek, utseende och inte minst en vägledning om var vi kostnadsmässigt hamnar.
 
Tre företag hade lämnat in svar på anbuden, varav ett inte följde gängse normer(ej prissatt), ett hade ett pris som översteg den bidragssumma (max 25,000 sek) som Leader Bergslagen bidrar med. Det tredje och segrande anbudet stannade vid strax över 20, 000 sek. Ansökan är nu beviljad av Leader och projektet kommer att genomföras så snart som möjligt. För att nu alla skall få samma information och ingen skall känna sig överkörd så har vi inbjudet en representant från det vinnande företaget för en informationsträff för alla bybor, där projektets mål kommer att presenteras.
  
För att alla skall få tid till att förbereda sig inför mötet föreslår jag att vi träffas torsdagen den 6 februari klockan 19.00 på Folkets Hus. Så blir det ingen kollision med det stundande OS.
  
Vi kommer inte att dela ut någon kallelse i era brevlåda utan en kallelse kommer att läggas ut på nätet(Facebook, Saxdalen.se). Däremot kan ju du som bor granne med någon som inte är med på de sociala medierna föra det vidare till dem. Anslag kommer också att sätta upp på anslagstavlorna, biblioteket, pizzerian och i Lasses butik. Om du/ni nu undrar vilket företag som fått förtroendet att rita vårt nät, så hoppas jag att du/ni kan stå ut med att vänta med detta tills mötet. Företaget är dock en av de största aktörerna inom fiber och har fått samma uppdrag i Blötberget, Klenshyttan och Grangärde med omnejd, samt Sörvik, Brunnsvik och Norrvik.
  
Nu till några praktiska detaljer. Naturligtvis skall vi väl ha någon förtäring när vi träffas men som ni vet så är fibergruppen ingen förening med egen ekonomi så vi som arrangera detta har inte någon förutsättning att bekosta kalaset. Men en lösning kan väl vara att vi är ett antal som tar på oss att brygga en eller två kannor kaffe och vittjar frysen på de där bullarna som blev över sist släkten var på besök. Det gör kanske att alla känner sig delaktiga i gemenskapen. Om du känner för att bidra med lite fika så lägg ut en tagg på nätet så att vi vet hur många som vill ta med sig kaffe med dopp. Till sist ytterligare en praktisk sak som jag kom att tänka på nu. När du ser kallelsen till mötet så kan du kanske ge oss en vink om du tänker deltaga. Gå bara in skriv till exempel; Jag kommer på mötet. Kort och koncist men väldigt informativt.
  
OBS! Du som har lagt in en intresseanmälan kan väl ta med dig din/er fastighetsbeteckning vilken behövs vid projekteringen, vi tar gärna emot fler intresseanmälningar så tveka inte att höra dig.
  
Som vanligt är du alltid välkommen att kontakta oss i fibergruppen.

Med vänlig hälsningar
Bosse och övriga i gruppen.

Det är viktigt att den som har det minsta intresse av att kunna få fiber till ett starkt subventionerat pris (ca. 70 % rabatt) gör en intresseanmälan. Mycket av den service vi har idag kommer inte att vara tillgänglig när dagens kopparledningar tas ur bruk mycket snart. T.ex. kommer den fasta telefoni vi har idag inte att fungera...

Hälsar Ola
(som gärna vill ha fiber och den service som fiber kan ge).

Inga kommentarer: