tisdag 11 oktober 2011

Barnens egen filmklubb: Bio Saxen. Premiär söndag 16 oktober


Klicka 1-2 gånger på affischen här under för att se den förstorad!
 
Saxdalens Byalag har lämnat följande ytterligare information:
 
" Saxdalens barnbioklubb är ett försök att hitta på något för barnen här i byn. Vi är en liten grupp som fram till årsskiftet kommer att visa fem stycken filmer i två olika grupper.
En grupp där filmerna riktar in sig på de lite mindre barnen, där filmerna kommer att visas på söndagarna. En andra grupp inriktad mot de större barnen, med filmvisning på onsdag- eftermiddag eller kväll.
För medlemskap året ut i klubben löser varje familj medlemskort, och kan då se fem stycken filmer, till en kostnad av 200 Kr.
 
Visar det sig efter årets slut att vidare intresse finns så kommer ett nytt medlemsskap kunna lösas för 300 Kr. Då kommer 16 stycken filmer att visas under året.
 
Ta kontakt med någon i byalaget för närmare information, eller sänd E-post till: saxdalsbion@live.se för att erhålla information.

Inga kommentarer: